Choď na obsah Choď na menu
 


JANČOVIČ JOZEF

JANČOVIČ JOZEF, Mons., odb. as., ThDr., Ing., PhD., konzultor, VŠ učiteľ, adresa: RKFÚ, Kapitulská 9, 811 01 Bratislava, tel. - kancelária: 02/ 544 334 30, kaplán 544 179 85, správca farnosti: 02/ 544 179 91, technicko - ekonomické odd.. 02/ 544 318 47, 02/ 544 335 28, Dóm sv.Martina: 02/ 544 313 59, Jozef.Jancovic@frcth.uniba.sk, dom@fara.sk, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/knaz-42-sk, http://dom.fara.sk, http://www.fara.sk/dom, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-23-sk, narodený 28. 11. 1968 v Topoľčanoch, pochádza z Krtoviec, ordinovaný 5. 7. 1995, 1. 7. 1999 - kaplán Bratislava - Dúbravka, výpomoc Bratislava - Blumentál, 1. 7. 2001 - kaplán Bratislava - sv. Martina, 1. 10. 2001 – administrátor Bratislava - Čunovo, 2002 – aj k r. 2010 – učiteľ Katedry biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Bratislava, k r. 2006 – 2007 – učiteľ: Starý zákon, Nový zákon, Vybrané kapitoly z Nového zákona, Sem. z biblickej exegézy, k r. 2006 – 2007 - učiteľ: Starý zákon, Biblická archeológia, 8. 4. 2008 – farár Bratislava - Čunovo, 8. 4. 2008 – dekan dekanátu Bratislava – Juh, 1. 7. 2011 – farár Bratislava sv. Martina, PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH: Trendy v súčasnej biblistike organizovaná v rámci Týždňa EÚ vedy na KU v Ružomberku 13.11.2007 Katedrou religionistiky a náboženskej výchovy FF KU; prijatý príspevok: Imago Dei – biblický dvojstranný koncept reflektujúci človeka i Boha, Seminár zo Starého zákona na TF KU v Košiciach a v Špišskej kapitule 12.11.2007 v rámci Týždňa EÚ vedy; prijatý príspevok: Etiologické zvláštnosti a nové interpretačné prístupy k celku Gn 1-11, Legislatívne texty Biblie, Teologický inštitút Nitra RKCMBF UK Bratislava 16. novembra 2007; prijatý príspevok: Logika Dekalógu: Teologické aspekty jeho štruktúry v Dt 5,6-21, Hosťovská prednáška na Teologickom inštitúte Badín RKCMBF UK Bratislava, 23.3.2007; vyžiadaný príspevok: Boží prístup a náš odstup. Kontext a aktuálny odkaz Gn 1-11, Hosťovská prednáška na Katedre evanjelikálnej teológie a misie PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 13.11.2007; vyžiadaný príspevok: Etiologické zvláštnosti a nové interpretačné prístupy k celku Gn 1-11, Prezentácia slovenského ekumenického prekladu Biblie 10. 12. 2007 vo vedeckej knižnici v Banskej Bystrici; vyžiadaný príspevok: Slovenský ekumenický preklad Biblie v kontexte iných ekumenických prekladov, jeho príprava a jazykový profil, INÉ FUNKCIE: 1999 – člen Katolíckeho biblického diela pri KBS vo Svite, 2004 – člen Komisie ekumenického prekladu Starého zákona, 2004 – člen The Catholic Biblical Association of America (CBAA), 2005 – člen Redakčnej rady Historický zborník, 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 – člen Rady KBD, k r. 2012 – člen Kolégia konzultorov, k r. 2012 – člen Presbyterskej rady, k r. 2012 – člen diecéznej Komisie pre starostlivosť o pútnikov, SPOLUAUTOR: Solčiansky Anton, Rindoš Jaroslav, Jančovič Jozef, Takto hovorí Pán..., Bratislava 2004, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

Zoznam kňazov Bratislavy

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.