Choď na obsah Choď na menu
 


BRATISLAVA - SVÄTÉHO MARTINA

 

BRATISLAVA - SVÄTÉHO MARTINA, Dekanát Bratislava - Stred, Bratislavská arcidiecéza, VÝVOJ NÁZVU: Bratislava – sv. Martina, Batislava – Dóm sv. Martina, VÝVOJ NÁZVU mesta: Braslavespurch, Brezalauspurc, Poson, Preslawaspurch, Prespurch, Bosonium, Pressporek, Prešporok, Bratislava - Staré mesto, maď.: Pozsony, Pozsony - Óváros nem.: Preßburg - Altstadt, Pressburg – Altstadt,lat. : Posonium, Istropolis, Wratisslaburgium, parochia principalis S. Martini, PÚTNICKÉ MIESTO: http://www.sacr.sk/article?id=297&category=44, ADRESA: RKFÚ, Kapitulská 9, 811 01 Bratislava, tel. - kancelária: 02/ 544 334 30, kaplán 544 179 85, správca farnosti: 02/ 544 179 91, technicko - ekonomické odd.. 02/ 544 318 47, 02/ 544 335 28, Dóm sv.Martina: 02/ 544 313 59, dom@fara.sk, http://dom.fara.sk, http://www.fara.sk/dom, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-23-sk, KŇAZI: farár Červený Marián, ThDr., PhD. (k r. 2009), kapláni: Slezák Jozef, Mgr., 0911/ 911 425, 0907 661 901, josua@zoznam.sk, paterjozef@gmail.com (od 1. 7. 2009), vo farnosti (výpomoc): Ondrejkovič Miloš, ThDr. (k r. 2000 - aj k r. 2009), Frydrich Roman, ThLic. (k r. 2009), Morovics Štefan, Mons., ThDr. (k r. 2009), Pegoraro Tiziano (k r. 2009), správca Kostola sv. Alžbety Sova Milan, SSLic. (k r. 2009), správca Kostola sv. Mikuláša Šantavý Peter, Ing., Mgr. (k r. 2009), správca Kostola návštevy Panny Márie Vrba Stanislav, JCLic. (k r. 2009), správca Kostola sv. Ladislava Vivoda Michal, ThLic., Michal.Vivoda@frcth.uniba.sk, (k r. 2009), diakon Stančík Milan, Ing., Mgr. (k r. 2009), pastoračná služba v kostole Notre Dame Amrich Jozef, SJ, amrichj@stonline.sk, vo farnosti Zaťko Pavol, Mgr. (k r. 2010), PREDCHODCOVIA - farári: 1889 - Rimely Karol, ThDr., 1913 - aj k r. 1926 - Kazacsay Arpád, k 1. 11. 1996 aj k r. 2000 - Minarovič Jozef, ThDr., 1. 7. 2005 - Hudec Ján, kapláni: 1922 – Zlatoš Štefan, k 1. 11. 1996 - Palkovič Vladimír, Matyáš Ján, vo farnosti: k 1. 11. 1996 - Vragaš Štefan, ThDr., k r. 2000 - Haľko Jozef, k r. 2000 - Slepčan Peter, ThLic., vo farnosti: 1801 - študijný dozorca v kňazskom seminári Adamkovič Michal, pôsobil v Bratislave aj neskôr - do svojej smrti 18. 5. 1845, 1859 - zomrel banskobystrický biskup, k r. 1912 vo františkánskom kláštore: Olsovszky Mansvét, Pethő Leonard, Príkászky Mansvét, Pálinkás Roger, Gábriel Gotfríd, bohoslovci - františkáni: Varga Stanislav, Argay Chryzostom, Košík Béda, Czirfusz Viktor, Klikáč Medard, Heidinger Eugen, Horváth Nepomuk, Csapos Kazimár, Krajcsir Martin, Petrasovics Irenej, 1940 - 1942 - Zavarský Jozef, k r. 1947 - Izakovič Alexej, k 11. 5. 1947 - dekan bohosloveckej fakulty Búda Jozef, 1968 - redaktor Katolíckych novín Takáč Ferdiš, SJ, 1968 – (1970) – prefekt seminára Sokol Ján, 25. 2. 1978 - zomrel Šátek Jozef, ThDr., kanonik, profesor CMBF v Bratislave, historik, spisovateľ a publicista, 5. 8. 1979 zomrel Faith Štefan, ThDr., Mons., profesor CMBF, publicista, k 26. 3. 2006 - Mydla Jozef, SJ, 1. 7. 2006 – 6. 1. 2010 – kedy zomrel - Mikuška Michal, k r. 2007 – špirituál jezuitského kolégia (Kostolná ul.) Uher Rudolf, SJ, Mgr., k r. 2010 - Ižold Daniel, Mons., rektor seminára, RODÁCI: Jukl Vladimír, RNDr., DrSc. h. c., SF (narodený 19. 4. 1925), OBYVATEĽSTVO: 50 000, 40 000 rím. kat., 119 krstov, 71 sobášov, 589 pohrebov, SVÄTÉ OMŠE - Dóm sv. Martina (1452, 14. 6. 1995 - konkatedrála) - nedeľa: 7:45 (nemecká), 9:00 (latinská), 11:00, 17:00, pondelok - piatok: 12:00, 17:00, sobota: 17:00, sviatok v pracovný deň: 12:00, 17:00, Kostol sv. Alžbety (1634), Špitálska ul. - nedeľa: 7:00, 9:00, 18:00, pondelok - sobota: 6:00, 18:00, sviatok v pracovný deň: 6:00, 18:00, Kostol zvestovania Pána (františkánsky, 1290, Bratislava, www.ofm.sk), Kostol Najsvätejšej Trojice, Bratislava - Podhradie, http://podhradie.fara.sk, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský, 1636, správca kostola - k 26. 3. 2006 - Mydla Jozef, SJ), Kostol Loretánskej Panny Márie (uršulínky, 1640), Kostol návštevy Panny Márie (milosrdní bratia, 1692), Kostol sv. Alžbety (alžbetínky, 1634), Kostol sv. Ladislava (1830), Kostol nanebovatia Panny Márie (Notre Dame, 1754), Kostol povýšenia sv.Kríža (klarisky - v užívaní štátu od 18. stor., 13. stor.), Kostol povýšenia sv. Kríža (1861 - Ondrejský cintorín - od r.1968 (?) v užívaní gr. kat.cirkvi), Kostol sv. Mikuláša (1661 - pod hradom - v užívaní pravoslávnej cirkvi (pôvodne - od r. 1661 ako slovenský kostol, v r.1936 poskytnutý gréckokatolíkom), Kostol P. Márie Matky ľudského pokolenia (12.6.1932 - svoradovský kostol, Palisády 20, Kaplnka Nanebovatia P.Márie (17.stor.) - Dunajská 42, občiansky lazaret, Kaplnka sv. Kataríny, Michalská ulica (1311), Kaplnka, Ústav sv. Alžbety - nedeľa: 10:00, pondelok - sobota: 16:00, Kaplnka, onkológia, Heydukova ul. - denne: 10:00, Kaplnka, Štátna nemocnica, Mickiewiczova ul - denne: 10:30, Kaplnka Kristovho Tela, Nálepkova ul. - jezuitská, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Františkánsky kláštor, bratia: bratia v minulosti: 1998 – 24. 2. 2010 (kedy zomrel) – Záň Peter Ján, OFM, ThLic., Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - milosrdní bratia, Námestie SNP 11, 811 06 Bratislava, tel.: 0903/ 903 249, priormb@gmail.com, www.milosrdni.eu, KŇAZI: PREDCHODCOVIA: 1. 8. 2003 – (4. 1. 2004), k 4. 1. 2009 - (3. 12. 2009 – kedy zomrel) - výpomoc Tomaškovič Ján, CssR, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Kapitulská 26, 811 01 Bratislava, rektor Ižold Daniel, Mons., tel./ fax. + 421 2 544 354 50, seminar@kscm.sk, vrátnica (ústredňa): tel. + 421 2 544 323 96, Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. BOX 113, 814 99 Bratislava, tel.: 02/ 592 065 01 - sekretariát KBS, 02/ 592 065 02 - výkonný sekretár KBS, 02/ 592 065 03 - prekladateľské oddelenie – vedúci, 02/ 592 065 04 - prekladateľské oddelenie – prekladatelia, 02/ 592 065 05 - ekonomické oddelenie – ekonóm, 02/ 592 065 06 - ekonomické oddelenie – účtovník, 02/ 592 065 07 - sekretariát Komisie pre katechizáciu a školstvo, 02/ 592 065 08 - sekretariát Rady pre rodinu, 02/ 592 065 11 – údržba, fax: 02/ 592 065 55, kbs@kbs.sk, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Námestie SNP 11, 811 06 Bratislava, tel.: 0903/ 903 249, priormb@gmail.com, www.milosrdni.eu, DUCHOVNÍ SPRÁVCOVIA: PREDCHODCOVIA: k 4. 1. 2004 – Tomaškovič Ján, CssR, Rehoľa sv. Alžbety, Špitálska 21, 812 32 Bratislava, Rada KBS pre mládež a univerzity, Kapitulská 11, P.O.Box 113, 814 99 Bratislava 1, tel: 0904/ 738 895, mladez@kbs.sk, tajomník Janus Martin, Mgr., tajomník pre univerzity Štefanec Ján, SVD, ThLic., tel.:0903/ 809 603, stefanec@svd.sk, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, 02/ 544 323 96 - ústredňa, sd@frcth.uniba.sk, http://www.frcth.uniba.sk, WAP: http://wap.frcth.uniba.sk, Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, tel.: +421-2/ 544 315 06, 544 325 03, fax: +421-2/ 544 330 97, info@charita.sk, www.charita.sk, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislave, 02/ 54433528, mobil: 0905/ 341 379, 0907/ 444 770, www.martindom.sk, infocentrum@nextra.sk, Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Kapitulská 9, 811 01 Bratislava, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Kostolná ulica č. 1, Základná škola sv. Uršule na Nedbalovej ul. 4 v Bratislave, tel. č.: 02/5443 2778, e-mail: ursula@zsnedbalovaba.edu.sk, Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov (ZKRZ), Kapitulská 11, 814 42 Bratislava, FILIÁLKA: Bratislava - Podhradie, Z HISTÓRIE: Do roku 1990 bola filiálkou aj Bratislava - Karlova Ves, Kostol Panny Márie - Matky ľudského pokolenia (12. 6. 1932) - Svoradovský kostol, Palisády 20 - medzi r.1938 - 1944 odčlenený do farnosti Sv.Martina z farnosti Bratislava - Najsvätejšej Trojice, K r. 1927 - 1958 bola Bratislava - Podhradie kuráciou (takmer samostatnou farnosťou)

 

Bratislava - Podzámčie, viď: Bratislava - Podhradie

 

Bratislava - Podhradie (Bratislava - Podzámčie - k r. 1944), filiálka farnosti Bratislava - Svätého Martina, KŇAZI - PREDCHODCOVIA - administrátori: 1927 - aj k r. 1944 - Fischer Jozef, 1948 - 1958 - Jurovský Stanislav, PhDr., SVÄTÉ OMŠE - Kostol Najsvätejšej Trojice (18. stor.) - nedeľa: 8:00, 17:00, pondelok - sobota: 17:00, Z HISTÓRIE: K r. 1927 - 1958 bola Bratislava - Podhradie kuráciou (takmer samostatnou farnosťou)

Zoznam farností v Bratislave

Celoslovenský zoznam farnosti


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.