Choď na obsah Choď na menu
 


BRATISLAVA - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

BRATISLAVA - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, dekanát Bratislava - Stred, Bratislavská arcidiecéza, VÝVOJ NÁZVU: Bratislava – sv. Trojice, lat.: SS.Trinitatem, Bratislava ad SS Trinitatem, ADRESA: RKFÚ Bratislava – Najsvätejšej Trojice, Veterná 1, 811 03 Bratislava, tel/fax: 02/ 544 151 06, tel.: 02/ 544 178 85, 02/ 544 127 45, adamus@zutom.sk, http://www.trojica.sk, www.zutom.sk/trojica, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-35-sk, NAJVHODNEJŠÍ ČAS NA VYBAVOVANIE ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ - pondelok: 8:30 - 12:00 - matrika, utorok: 19:00 - predkrstné stretnutie s rodičmi, streda: 13:30 - 17:00 - matrika, štvrtok: 19:00 - stretnutie so snúbencami, piatok 8:30 - 12:00 - matrika, KŇAZ: farár Adamus Ján (od 15.11.1997 – aj k r. 2009), výpomoc: Slobodník Peter, Mgr. (od r. 2002 – aj k r. 2009), PREDCHODCOVIA - farári: 1878 - Veselý František, 1902 - 1913 - Kazacsay Arpád, cca r. 1947 - Hladík Augustín, k r. 1993 - 14. 11. 1996 - Kebis Anton, Mons., kapláni: 1969 – Krajči Jozef, k r. 1993 - Vavrák Pavol Milan, OFMCap., 1994 – Hudec Ján, 1995 – Gavenda Marián, 1996 – aj k 1. 11. 1996 - Ragula Ján, ostatní: 1. 8. 2000 – výpomoc Dluhý Rastislav, CSsR, 2005 – výpomoc Knorr Alexander, 2008 – výpomoc Gavenda Marián, OBYVATEĽSTVO: 30 000, 20 000 rím. kat., 57 krstov, 41 sobášov, žiadny pohreb, SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv. Jána z Mathy (Najsvätejšej Trojice, 1752, katedrálny chrám vojenského ordinariátu) - nedeľa: 7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00, pondelok - sobota: 7:00, 17:30, prvý piatok v mesiaci: 7:00, 12:00, 17:30, sviatok v pracovný deň: 7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00, Kostol sv.Štefana, Prvomučeníka (1718, kapucíni) - nedeľa: 5:15, 6:00, 8:00, 9:30, 11:00, 17:00, 19:00, pondelok - piatok: 5:15, 6:00, 8:00 (ak je v pracovný deň cirkevný sviatok), 17:00 (v piatok: detská), 19:00 (v piatok: mládežnícka), sobota: 6:00, 17:00, 19:00, Kostol sv.Cyrila a Metoda (1936) - redemptoristi, DD, Podjavorinskej ul.: každá druhá nedeľa: 9:00, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Evanjelizačný dom Quo vadis, Hurbanovo nám., Kláštor kapucínov, Župné nám. 10, P. O. Box 235, 814 99 Bratislava, bratislava@kapucin.sk, http://www.kapucini.sk/bratislava/, gvardián ?, rektor kostola Žilka Róbert, OFM Cap., Mgr. (k r. 2012), Nociar Vladimír Kryšpín, OFMCap., Mgr. (1993 - duchovná formácia, kaplán, 1994 - vikár kláštora, direktor študentov teológie, k r. 2012 - Kapucínsky kláštor), Piaček Peter Michal (k r. 2012), Szulowski Damián Marián, OFMCao.,(1. 8. 2006 – výpomoc Kapucínsky kláštor, , k r. 2012 - Kapucínsky kláštor, ), Hanko Ján Joachim, OFM Cap. (1. 8. 1997 - výpomoc Kapucínsky kláštor, k r. 2005 - na odpočinku Bratislava, k r. 2012 - Kapucínsky kláštor, Farnosť Najsvätejšej Trojice Bratislava), duchovný správca OÚSA Bratislava, býva v Kláštore kapucínov Tomša Peter, OFMCap. (k r. 2012), Tkáč Ondrej Lazar, OFMCap. (k r. 2012), Baran Karol Ezechiel (k r. 2012), Koch Rastislav Ezechiel (po r. 2001 - r. d. Bratislava - Kapucíni, 1. 3. 2005 - duchovný správca nemocnice na Heydukovej Bratislava, býva v Kláštore kapucínov), Šulák Viliam, OFMCap, Ing., Mgr. (1999 - výpomoc Kapucínsky kláštor, k r. 2012 - Kapucínsky kláštor), predchodcovia: k r. 2012 - gvardián Fabo Branislav, OFMCap., Mgr., Kláštor redemtoristov, Viceprovincialát Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR), Puškinova 1, 811 04 Bratislava, tel./fax: 02/ 524 944 97, viceprovincialat@cssr.sk, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Palisády 51, 811 06 Bratislava, hanusfellowship@hanusfellowship.org, www.slh.sk, Z HISTÓRIE: Kostol Panny Márie - Matky ľudského pokolenia (12. 6. 1932) - Svoradovský kostol, Palisády 20 - medzi r.1938 - 1944 odčlenený do farnosti Sv.Martina

Zoznam farností v Bratislave

Celoslovenský zoznam farnosti

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.