Choď na obsah Choď na menu
 


BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

 

BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES, dekanát Bratislava-sever, Bratislavská arcidiecéza, VÝVOJ NÁZVU: Devínska Nová Ves, Tebenska-Mes, Nowa Wass, Wyfalw (10. 10. 1451), maď.: Dévényujfalu, Dévényújfalu, Horváth-Ujfalu, nem.: Theben Neudorf, Thebenneudorf, ADRESA: RKFÚ Devínska Nová Ves, Istrijská 15, 841 07 Bratislava, tel.: 02/ 647 763 33, http://www.devinska.sk/devinska%20nova%20ves/knazi%20v%20dnv.htm, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-26-sk, KŇAZ: farár Moravčík Karol (od r. 1990 aj k r. 2009), PREDCHODCOVIA: 1734 - 1739 - Pajerič Juraj, Šostarič Matej, Balič Mikuláš, po r. 1744 - Drahoš, Zelinka, Pivák, 12. 11. 1861 - Chmelík Mikuláš, 1939 - 1944 - pričlenená k Nemecku, 1982 - Lupták Juraj, OBYVATEĽSTVO: 15 221, 6 401 rím. kat., 136 krstov, 30 sobášov, 52 pohrebov, Kostol sv. Ducha (okolo r. 1560, 1580), Kaplnka Panny Márie Lurdskej, Kaplnka sv. Marka, Kaplnka sv. Floriána, Kaplnka sv. Vendelína, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: , Z HISTÓRIE: Farnosť bola obnovená začiatkom XVIII. stor., ĎAĽŠIE INFO: KN 22/ 1979,

Zoznam farností v Bratislave

Celoslovenský zoznam farnosti