Choď na obsah Choď na menu
 


BRATISLAVA - BLUMENTÁL

BRATISLAVA - BLUMENTÁL, Dekanát Bratislava - Stred, Bratislavská arcidiecéza, VÝVOJ NÁZVU: Bratislava – Nové mesto, Blumentál, maď.: Virágvölgy, Pozsony - Újváros, nem.: Blumenthal, Preßburg - Neustadt, Pressburg - Neustadt, ADRESA: RKFÚ, Vazovova 8, 811 07 Bratislava, tel./fax 02/ 555 623 19 (kancelária), 02/ 555 631 70, 555 631 71, 554 102 33, 555 711 78 (kostol), blumental@blumental.sk, www.blumental.sk, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-36-sk, NAJVHODNEJŠÍ ČAS NA VYBAVOVANIE ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ - pondelok - štvrtok: 9:00 - 11:00, 14:30 - 16:30, piatok: 9:00 - 11:00, KŇAZI: farár Čaniga Branislav, Mgr. (od r. 2010 - aj k r. 2013), kapláni: Čižmár Peter, Mgr. (od r. 2013), zapožičaný zo Spišskej diecézy, kaplán Majda Martin, Mgr. (od 1. 8. 2013), Sitár Ján, Mgr. (od r. 2011), výpomoc: Lupták Juraj, Casas Antonio Javier Montes, JCDr., Opus Dei (od 15. 6. 2005 – aj k r. 2013), trvalý diakon Suchanovský Štefan, Mgr. (od 15. 4. 2008 - aj k r. 2013), vo farnosti: Dian Daniel, ThLic., PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: do r. (1808) - Kau Joannes, 1888 - Havlíček Vincent, (1897) - (1899) - Jantausch Pavol, 1901 - (1906) - Čajkovský Evarist, 1922 - administrátor Sasinek Jozef, 1926 – aj k r. 1927 - Czahel Emil, 1927 - (1949) - Pozdech Augustín (od r. 1934 - farár, od r. 1939 - dekan), 1971 - administrátor Mogyorossi Ladislav, 1973 – administrátor Zabák Ján, 1979 - (1983) - Rácek Peter, 1990 – 9. 11. 2007 - administrátor Herényi Štefan, Mgr., 2009 - (2010)-  Fordinál Andrej, kapláni: k r. 1793 - Stehlík Pavol, (1796) - (1798) - Egyed Jozef, (1901) - (1906) - Juriga Ferdiš, 1904 - Jehlička Ján, 1909 - (1911) - Stollár Tomáš, 1910 - (1920) - Nádai Koloman, 1911 - (1913) - Fleischer Ján, (1919) - (1926) - Karmaš Augustín, 1920 - (1922) - Zlatoš Štefan, 1920 - (1922) - Harangozó Ladislav, do r. 1922 – Zlatoš Štefan, 1922 - (1923) - Bachratý Filip, (1922) - (1928) - Hlavatý Jozef, 1923 - (1926) - Oravec Michal, 1923 – (1926) – Czahel Emil, 1926 - (1927) - Marko Viktor, 1927 - (1930) - Lukačovič Jozef, 1932 (1934) - II. kaplán Klein Vojtech Jozef, 1934 - (1935) - Ovšonka Andrej, 1934 - (1935) - Hudec Štefan, st., 1936 - (1938) - Šátek Jozef, (1939) - (1941) - II. kaplán Lintner Jozef, ThLic., 1941 - (1942) - I. kaplán Lintner Jozef, 1943 - Orthofer Hubert, 1945 - (1946) - Travenec Boris, 1945 - (1946) - Bobocký Emil, 1946 - Varga Jozef, 1946 - (1947) - Müller Michal Vojtech, 1949 - (1951) - Šoka Silvester Eugen, 1949 - (1953) - Ondreička František, 1950 - Jajcaj Blažej, 1952 - (1958) - Školuda Oto, 1953 - (1955) - Štítny Anton, 1955 - (1960) - Kováč Ján, 1957 - (1960) - Ščepan Viliam, 1960 - Kalúz Anton, 1960 – 1966 - Sokol Ján, 1962 - (1964) - Hrbča Martin, 1964 - (1970) - Procházka František, 1965 – (1969) - Formánek Ján, 1966 - (1970) - Čierny Ján, 1968 - (1969) - Sedláčik Václav Ján, 1970 – Gubala Alojz, 1970 - (1972) - Nagy Jozef, 1970 – (1975) - Loziňák Jozef, 1970 – Šútor Emil, 1970 - (1973) - Gubala Alojz, 1972 – (1976) - Mikuška Michal, 1975 – Slamka Jozef, 1975 - (1977) - Baráth Bartolomej, SVD, barath@stonline.sk, 1976 – (1978) - Mikula Bohumil, 1977 - (1981) - Minarovič Augustín, 1979 - (14. 3. 1979) - Valach Ondrej, 1981 - (1982) - Pavčír Ján, Mgr., jan.pavcir@abu.sk, 1983 - (1984) - Škriputa Libor, skriputa@zoznam.sk, 1983 - (1984) - Tassáry Elemír, 1984 - Flajžík Pavol, p.flajzik@gmail.com, 1984 - (1990) - Prochác Peter, Mgr., k r. 1989 - 1990 - Srholec Anton, 1989 - (1991) - Havran Ľubomír, PaedDr., 1990 – (1992) - Adamus Ján, adamus@zutom.sk, 1992 – aj k r. 1993 - Kuľka Tomáš, 1992, 1995 - Sitka Zdenko, 1993 – Tuma Viliam, 1996 - Bukovský Branislav, Mgr., bbukovsky@ics.sk, 1996 - Frydrich Roman, Mgr., 1. 7. 1997 – (30. 6. 2000) - Cibira Peter, Mgr., 1. 9. 1998 - (30. 6. 1999) - Berta Dušan, Mgr., 1999 - Fordinál Andrej, 1. 7. 2000 - (30. 6. 2001) - Adam Patrik, 1. 7. 2004 - Jarábek Martin, Mgr., 2005 - Vachan Daniel, Mgr., 15. 12. 2005 - (30. 6. 2009) - Bér Marián, Mgr., Marian.Ber@frcth.uniba.sk, 2006 - Slezák Jozef, Mgr., 0911/ 911 425, 0907 661 901, josua@zoznam.sk, 2007 – aj k r. 2009 - Streicher Andrej, Mgr., streichera@zvjs.sk, 2008 – Hreha Ján, CSsR, Mgr., 2009 - Kalamen Andrej, Mgr., 15. 10. 2010 - (30. 6. 2011) - Mikula Pavol, ThLic., 2010 - Póša Pavol, Mgr., 1. 7. 2010 - (30. 6. 2013) - Tkáčik Zdenko, Mgr., 2011 - aj k r. 2012 - Pajerský Jozef, ThLic., k r. 2012 - Sitár Ján, Mgr., výpomoc: 1973 - (1974) - Srholec Anton, 1974 - Füredi Vavrinec Ladislav, OFM, k r. 1993 - Kollár František, SDB, k r. 1993 aj k r. 2000 - Vizváry František, SDB, k r. 1993 - (1998) - Kňazovič Valerián, SDB, 1994 - aj k r. 2012 - vo farnosti Michalov Jozef, Prof., RNDr., Csc., SVD, 20. 8. 1999 - (14. 9. 1999) - Augustín Juraj, ThLic., Juraj.Augustin@frcth.uniba.sk, augustin@frcth.uniba.sk, 1. 10. 2000 - Fuertes Santiago, ThDr., Opus Dei, 25. 6. 2003 – Jarábek Martin, Mgr., od 1. 1. 2004 – aj k r. 2013 - Lupták Juraj, 2006 - Vrba Stanislav, k r. 2009 - Jarábek Martin, Mgr., 2009 - Košč Ján Mária, ThLic., 2010 - (14. 2. 2011) - Pleva Vendelín, na odpočinku: 1971 - Jurovský Stanislav, diakoni: 10. 7. 2000 - (30. 6. 2006) - Suchanovský Štefan, Mgr., 1. 7. 2006 – (2007) - Drobný Jozef, Mgr., k r. 2009 - (12. 6. 2010) - trvalý diakon Šafárik Martin, Mgr., OBYVATEĽSTVO: 40 125, 20 080 rím. kat., 534 krstov, 121 sobášov, 745 pohrebov, k r. 1880: Nemci, Maďari, Slováci, SVÄTÉ OMŠE - Kostol Panny Márie Nanebovzatej (Kostol nanebovzatia Panny Márie, 1769, 1888): nedeľa a sviatok: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarské), 19:00, ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je (väčšinou), pondelok - piatok: 5:45, 7:00, 16:30, 18:00, sobota: 5:45, 7:00, 18:00, sviatok v pracovný deň: 5:45, 7:00, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00, železničná nemocnica - nedeľa: 10:00, pondelok - sobota: 15:30, SVIATOSŤ ZMIERENIA - všedné dni: ráno od 6:20 h približne do 8:00 h (podľa potreby aj dlhšie); večer od 16:30 h približne do 19:00 h (podľa potreby aj dlhšie), štvrtok pred prvým piatkom a v prvý piatok poobede už od 15:00 h, nedeľa: len v čase medzi sv. omšami, KATECHÉZY: predmanželská katechéza - 4 pondelkové stretnutia so začiatkom o 17:00, začína prvý pondelok v mesiaci, prvý a druhý pondelok stretnutie s kňazom, tretí pondelok stretnutie s psychológom, štvrtý pondelok stretnutie s lekárom, katechéza rodičov, ktorí žiadajú krst dieťaťa: streda 17:00 - 19:00, POBOŽNOSTI - Litánie - v nedeľu po svätej omši, ktorá začína o 16:30, loretánske litánie - v máji každý deň o 7:45 a 17:15, litánie k Božskému Srdcu: v júni každý deň o 7:45 a 17:15, v prvý piatok po sv. omši o 7:00 a 16:30, krížová cesta: v pôstnom období v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:45, adorácia - štvrtok: 17:15 - 18:00, fatimská sobota: prvá sobota v mesiaci po omši ktorá začína o 7:00, modlitba sv. ruženca vedená kňazom: streda po sv. omši, ktorá začína o 7:00, v októbri každý deň o 7:45 a 17:15, v sobotu a nedeľu o 17:30, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Cirkevné stredné odborné učilište elektrotechnické P. G. Frassatiho v Bratislave (Vazovova 12 a Radlinského 28), Z HISTÓRIE: Fara zriadená v r. 1770, odkedy je vedená aj matrika, k r. 1927 patrili k farnosti aj filiálky Prievoz (vtedy: Főrév) a Dynamitová továreň, 10. 11. 1933 bola odčlenená z farnosti Bratislava - Nové mesto farnosť Bratislava – Tehelné Pole (Z nej: 1. 1. 1944 z farnosti odčlenená časť, ktorá vytvorila farnosť Bratislava – Prievoz – názov z r. 1927: Főrév), farnosť Tehelné pole bola (po) r. 1950 zrušená a jej územie a obyvateľstvo vrátené pod Nové mesto, farnosť Tehelné pole bola pod novým názvom Bratislava – Panny Márie, Pomocnice kresťanov obnovená 19. 10. 1997 (k r. 2009 skrátene: Bratislava – Pomocnice kresťanov, z časti farnosti bola 10. 12. 2005 vyčlenená nová farnosť Bratislava - Kramáre

 

Dynamitová továreň (Fabrica Dynamit., Dynamitka), k r. 1927 filiálka farnosti Bratislava – Blumentál, OBYVATEĽSTVO – k r. 1926:

Fabrica Dynamit., viď: Dynamitová továreň

Dynamitka, viď: Dynamitová továreň

Zoznam farností v Bratislave

Celoslovenský zoznam farnosti

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.