Choď na obsah Choď na menu
 


BRATISLAVA - 0 - NEZARADENÉ DO FARNOSTÍ

BRATISLAVA - 0 - NEZARADENÉ DO FARNOSTÍ, KŇAZI NA ODPOČINKU: k 1. 11. 1996: Dragúň Štefan, Muškátova ul. 16, Kumorovitz Michal, SJ, PhLic., RNDr., Hviezdoslavovo nám. 21, Vančo Anton Kamil, CCG, Klincová 26, 821 08 Bratislava, Višváder Jozef, Krajinská cesta 22, KŇAZI - PREDCHODCOVIA: do 22. 5. 1821, kedy zomrel - Adami Ján, SJ, niekedy medzi r. 1830 - 1866 - Lippay Ján, SJ, 1909 - kaplán Stollár Tomáš, 1961 - kaplán Schmiester Alojz, k 12. 11. 2006 – Bachan Pavol, na odpočinku: 1990 – 3. 7. 2008 (kedy zomrel) – Šimončík Ladislav, Majakovského 3, 811 04 Bratislava, 1990 – aj k 15. 6. 2006 – (zomrel 12. 5. 2010) Szigeti Cecilián Ľudovít, OFM, Ovručská 3, do r. 2012 - Jukl Vladimír, RNDr., Slávičie údolie 14, 811 02 Bratislava, RODÁCI: Albach Jozef Stanislav, narodený 28. 1. 1795, Šimončík Ladislav (narodený 29. 12. 1926), SVÄTÉ OMŠE - (kostoly, kaplnky podľa abecedy) - Dom 3. veku, Petržalka - pondelok až sobota: 17:30, Dom dôchodcov, Hanulova ul. - pondelok - piatok: 16:00, 1. a 3. sobota v mesiaci: 16:00, Dom dôchodcov, Pažítkova, II. obvod - nedeľa, sobota, sviatok: 16:00, Dom dôchodcov Archa, Rozvodná, Bratislava III - pondelok - sobota: 15:00, Ústav sociálnej starostlivosti, Mokrohájska - nedeľa: 10:30, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Ageus, Pražská 11, 816 36 Bratislava, tel. /fax: 07/ 524 44 044, 57297 215, ageus@changenet.sk, Bratislavská arcidiecézna charita, Heydukova 12, 811 08 Bratislava, tel: 02/529 645 66, tel/ fax: 02/ 529 202 75, bkch@ba.psg.sk , www.charitaba.sk , Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, 851 06 Bratislava; tel./fax: 02/ 638 308 95, www.ckba.edu.sk , Congregatio Jesu (ženská rehoľa), Liptovská 35, 821 09 Bratislava, 02/ 534 136 90, provincialatcj@stonline.sk, Focolare, Slovensko, tel./fax: 07/54432342, info@focolare.sk , Kanonistky sv. Augustína rehole Notre Dame, Jesenského 4, 811 02 Bratislava, tel. 02/ 544 328 46, kanonisky.nd@kanonisky.sk, terezka_kollarova@post.sk, Katarínka, Šándorova 8, 821 03 Bratislava 2. Telefón 07/49264344, 43294373, www.katarinka.sk, Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, brat Ján, Nám. SNP 11, 811 06 Bratislava, Iustitia et Pax pri KBS, Žabotova 2, 811 14 Bratislava, tel.:/fax: 02/ 524 979 95, Ivan Vojtaššák, Kláštor minoritov, Nám. sv. Františka 4, 841 04 Bratislava, samuel@minoriti.sk, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Námestie SNP 470/ 8, 811 06 Bratislava, tel. 02/ 593 029 17, 02/ 593 029 18, sdr.mb.ba@pobox.sk, www.sdr.sk, Pápežské misijné diela, Lazaretská ul. 32, 814 99 Bratislava; tel.: 02/ 529 649 16, fax: 02/ 529 227 02, Kapusňák František, SF, odb. as., ThLic., Ing. arch., Priatelia Aloisiana, Rada pre rodinu a mládež KBS, Gorkého 15, 811 01 Bratislava, tel.: 02/5441 9622, kpl@kbs.sk , Sociálna akadémia, Ing. Jozef Vančo, Nám. Slobody 3, 811 04 Bratislava, mobil: 0905/ 600 230; 0905/ 389 591, fax: 02/ 524 443 89, sakbs@max.sknet.sk, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava, info@vdp.sk, www.vincentdepaul.sk , www.vdp.sk , Spoločenstvo Fatima, P. O. Box 209, 814 99 Bratislava, 0908/ 334 718, fatima.si@stonline.sk, Spoločnosť Ježišova (SJ), Provincialát, Panská 11, P. O. Box 173, 814 99 Bratislava, provincia.svk@tftu.bts.sk , P. Ladislav Šofranko, SJ, Spoločenstvo života, o. z., Veronika Langová, Turnianska 2, 851 07 Bratislava, Stredná zdravotnícka škola Petra Fouriera v Bratislave, Gercenova 10, 851 01 Bratislava, zriaďovateľom školy sú kanonistky sv. Augustína rehole Notre Dame, SVD - Misijný dom Arnolda Janssena, Krupinská 2, 851 01 Bratislava 2, tel.: 02/ 682 098 12, 0903/ 809 605, kusnirjan@hotmail.com, kusnir@svd.sk, Svetský karmelitánsky rád (OCDS), Dobrovičova 2/ 14, 811 02 Bratislava, 811 02 Bratislava, 02/ 52 92 35 13, www.ocds.sk , Viera a svetlo, združenie mentálne postihnutých, ich rodičov a priateľov, národný koordinátor: Ivana Urbanová, Brančská 5, 851 05 Bratislava, 0908/ 787 256, ivanaurbanova@crossmail.sk, Viera a svetlo, Spoločenstvo svätého Gorazda - Bratislava: Michal Letko, Čiližská 1, 821 07 Bratislava, tel.: 02/ 455 212 78, 0908/ 843 999, michalletko@atlas.sk, Viera a svetlo, Spoločenstvo Panny Márie Matky Dobrej rady - Bratislava: Gabika Weberová, Gwerkovej 19, 851 04 Bratislava, tel.: 0903/ 917 001, gaby_rossa@yahoo.com, ZŠ Jána de La Salle, Detvianska ul. 24, 831 06 Bratislava, tel.: 02/ 448 824 40, ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, 811 02 Bratislava, tel.: 02/ 544 35 716, ZŠ Svätej rodiny, Gercenova ul. 10, 851 01 Bratislava, zssvrodiny@sym.sk , tel. č.: 02/635 300 85, MIESTNE ČASTI: Bratislava - Vinohrady (maď.: Pozsony - Szőlős, nem.: Preßburg - Weinberge), pravdepodobne patrí k farnosti Bratislava - Rača alebo Bratislava - Nové mesto

Zoznam farností v Bratislave

Celoslovenský zoznam farnosti


 


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.